Uitspanning Schaapskooi

Vlak bij de historische Schaapskooi te Heerde staat Uitspanning de Schaapskooi. Met uitzicht vanaf het terras op de mooie heidevelden midden in de bossen. Ook moet u er niet van opkijken als er plotseling wat wilde zwijnen langs het terras komen rennen, een unieke ervaring. Het terras biedt ruimte tot 80 personen.


Openingstijden

In de maanden oktober t/m februari zijn wij bij mooi weer open op zondag.

 

U kunt bij ons pinnen.

Deze locatie is uitermate geschikt om even lekker te genieten van de natuur onder het genot van een hapje en drankje. 
Wat u ook even moet weten:
Uitspanning de Schaapskooi staat aan de rand van een gedeelte van De Dellen waar uw hond nog lekker los mag lopen, alleen op de paadjes in het bos geldt een losloopverbod.
Verder loopt er voor ons terras een ruiterpad die u langs de hei en de bosrand voert.
Aansluitend kunt u bij ons op het terras lekker uitrusten waarbij u perfect zicht heeft op uw paard. Naast ons gebouw zijn namelijk sinds kort paardenboxen gerealiseerd.


Historie van de Schaapskooi:

De schapenhouderij was vroeger een onmisbaar onderdeel van het Veluwse boerenbedrijf. Voor het weiden was geen vruchtbaar weiland nodig, maar konden met schrale heidevelden volstaan. De mest werd met heideplaggen uit de schaapskooien op de akkers gebracht, die daardoor in de loop van honderden jaren flink zijn opgehoogd. Kunstmest, mechanisatie en ontginning van de heide deden de vroeger talrijke schaapskudden in luttele jaren verdwijnen. Na de oorlog zijn er weer enkele kudden ontstaan. Het is een historische attractie en de schapen zijn erg geschikt om de heide in stand te houden door hun grazen.

OMGEVING HEERDE Ten westen van Heerde bevindt zich een enorm uitgestrekt bos-, heide- en heuvelgebied, waarvan onder supervisie van het Staatsbosbeheer verschillende reservaten zijn gemaakt. Het grootste reservaat is wel de Renderklippen, een prachtig heuvelgebied, omzoomd door een lange heuvelrij.Temidden van deze fraaie omgeving treffen we een schaapskooi aan, welke huisvesting verleent aan een grote kudde heideschapen. Deze kudde wordt in stand gehouden door een stichting die van mening is, dat op dit ongerept stuk natuur, waar ons land helaas zo arm in is, een schaapskudde thuishoort. Andere reservaten, welke zeer zeker een bezoek waard zijn:

Het Ossenbos
Hier staat aan de voet van de heuvel nog een oude stal, waarin de ossen, welke in de tijd van de ontginning als trekdieren dienst deden, werden ondergebracht.
Wandelkaarten zijn verkrijgbaar bij de VVV Heerde.

De Dellen
De Dellen is een 435 ha. groot landgoed, thans in eigendom van de Stichting Gelders Landschap, met veel naald- en loofbomen. Er zijn prachtige lanen en het is een zeer vogelrijk gebied.
Het landgoed is eigendom geweest van de patriot Herman Willem Daendels die, zo lezen wij in historische documenten, van de Staat in het jaar 1802 een stuk heidegrond in het Heerderdal (Dellen) als geschenk kreeg.

Daendels ging hierop dennen en berken kweken en hield 500 schapen, 25 varkens, 100 stuks rundvee en 18 paarden. Na Daendels' dood ging in 1850 het landgoed over in de handen van de familie Buys Ballot. In het afgelegen bos met vliegdennen is de laatste rustplaats te vinden van de heer M. Cornelis Sebastiaan Buys Ballot.